Η προστασία της δημόσιας υγείας ήταν ο λόγος της αναβολής του αγώνα

Η Οργανωτική Επιτροπή δεν θα ήθελε σε καμία περίπτωση να αισθάνεται δικαιούμενη από την απόφαση της, λόγω της ραγδαίας εξέλιξης της νέας ασθένειας. Ζητά συγνώμη αλλά και την κατανόηση των δρομέων για τη δύσκολη απόφαση που πήρε να αναβάλει τις αγωνιστικές εκδηλώσεις οι οποίες ήταν προγραμματισμένος για την Κυριακή 8 Μαρτίου 2020. Η Εξέλιξη των γεγονότων δικαιώνει τους λόγους και τους προβληματισμούς που την οδήγησαν, με πρωτεύων θέμα την διασφάλιση της δημόσιας υγείας των συμμετεχόντων και των πολιτών.

Κατανοώντας την αναστάτωση που περιήλθε στον οικογενειακό προγραμματισμό αλλά και στον προγραμματισμό της αθλητικής προετοιμασίας των συμμετεχόντων, αναφέρει ότι: Ο Μαραθώνιος Ναυπλίου ακολουθώντας τον κανονισμό οργανώσεων αγώνων της Εθνικής και Διεθνούς Ομοσπονδίας Στίβου δεν θα μπορούσε να μην λάβει υπόψη του, στο πλαίσιο διατήρησης των υψηλών προδιαγραφών της διοργάνωσης αγώνων δρόμου, τις οδηγίες και αποφάσεις του Υπουργείου Υγείας για την διασφάλιση της δημόσιας υγείας των συμμετεχόντων και των πολιτών.

Συγκεκριμένα:

  • Την επάρκεια σε υγειονομικά μέσα και προσωπικό, μετά την αδυναμία ανάπτυξης πλήρους υγειονομικής κάλυψης, λόγω της αυξημένης εφημερίας των νοσηλευτικών μονάδων που συμβάλουν κατ’ έτος στην διοργάνωση, του ιατρικού προσωπικού αλλά και των στρατιωτικών υγειονομικών δυνάμεων.
  • Την αδυναμία παρουσίας των Εθελοντών στις αγωνιστικές εκδηλώσεις λόγω των μέτρων ασφαλούς επικοινωνίας – συναναστροφής και υγείας. Οι ακυρώσεις της παρουσίας του εθελοντικού προσωπικού για τη διασφάλιση της επάρκειας παροχής υπηρεσιών προς όλους τους συμμετέχοντες, της διοργάνωση για λόγους προστασίας της υγείας τους, είναι καθοριστικός παράγοντας τήρησης του υψηλού επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών.
  • Την προβλεπόμενη απουσία συμμετοχής της εκπαιδευτικής/σχολικής κοινότητας, για λόγους πρόληψης και προστασίας της υγείας των παιδιών και των οικογενειών τους.
  • Την ακύρωση των περισσοτέρων συμμετοχών από το εξωτερικό για την συγκεκριμένη ημερομηνία, για λόγους διασφάλισης της προσωπικής και δημόσιας υγείας.

Η Ο.Ε. για τους παραπάνω λόγους και με γνώμονα έναν ασφαλέστερο αγώνα υψηλών προδιαγραφών και παρεχόμενων υπηρεσιών προς όλους τους συμμετέχοντες της Διοργάνωσης αλλά και τους πολίτες του Ναυπλίου, προχώρησε, στην πράγματι δύσκολη απόφαση, της αναβολή της διοργάνωσης και όρισε ΝΕΑ ημερομηνία διεξαγωγής του ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ την 17 Μαΐου 2020.