Η λαγονοκνημιαία ταινία και οι γλουτοί είναι περιοχές όπου συσσωρεύεται αρκετή κούραση. Για τους δρομείς ειδικά η λαγονοκνημιαία ταινία είναι σημείο που τραυματίζεται συνήθως από υπέρχρηση και λόγω ελλειπούςς ενδυνάμωσης.

Φρόντισε αυτά τα δύο σημεία και ξεκλείδωσε τα με αυτές τις ασκήσεις μετά την προπόνησή σου ή μια μέρα που δεν θα τρέξεις.


Πηγή: youtube.com