Οι εγγραφές συνεχίζοναι στο www.marathonhalfmarathon.gr