Η Chiquitaπαρουσιάζει το πρόγραμμα «30BY30» για την Μείωση των Εκπομπών Άνθρακα, πρωτοπορώντας στην αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής

Η Chiquita παρουσιάζει σήμερα το «30BY30», ένα μεγάλο πρόγραμμα που αποσκοπεί στην μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 30% μέχρι το τέλος του 2030, σε όλες τις δραστηριότητες της εταιρείας. Το πρόγραμμα «30BY30» έχει υποβληθεί στο SBTi (Science Based Target Initiative), τον κορυφαίο ανεξάρτητο διεθνή οργανισμό για τη μείωση των εκπομπών αεριών, αρμόδιο για την αξιολόγηση της προόδου μας και την υποβολή εκθέσεων σχετικά με αυτήν. Είμαστε επίσης υπερήφανοι για αυτή μας την πρωτοβουλία καθώς η Chiquita αποτελεί την πρώτη εταιρεία φρούτων παγκοσμίως που δεσμεύεται για τον ανεξάρτητο έλεγχο των στόχων και την πιστοποίηση της πρωτοβουλίας από τον SBTi.

Στις αρχές του 2020, η εταιρεία εκπόνησε μία Μελέτη Αποτυπώματος Άνθρακα για να εντοπίσει τους κύριους τομείς που πρέπει να επικεντρωθούν οι προσπάθειες για τη μείωση των εκπομπών αερίων, σύμφωνα με όσα προβλέπει η Συμφωνία του Παρισιού. Αυτό δημιούργησε τις προϋποθέσεις για την εμπλοκή του SBTi, για να διασφαλιστεί ότι η πορεία της επίτευξης των στόχων που έχουν τεθεί θα παρακολουθείται και θα ελέγχεται από έναν ανεξάρτητο φορέα. Στην Chiquita πιστεύουμε ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό η πρόοδος ή τυχόν ελλείψεις να παρακολουθούνται στενά.

Έχουμε συντάξει ένα αναλυτικό πλάνο με ορίζοντα έως το 2030, στο οποίο έχουν τεθεί σαφείς στόχοι για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, μέσα από την μετάβαση σε πιο πράσινες μορφές ηλεκτρικής ενέργειας όπως η χρήση ηλιακών πάνελ ή ανεμογεννητριών, η αντικατάσταση της χρήσης πετρελαίου με βιοκαύσιμα ή η υιοθέτηση ηλεκτρικών οχημάτων, καθώς και τη μείωση εκπομπών αζώτου από τα λιπάσματα. Η επιτυχία του εγχειρήματος εμπεριέχει μεγάλες επενδύσεις και κόστη από πλευράς της εταιρείας, ενώ απαιτεί και μια στροφή προς τον εξυπνότερο και αποδοτικότερο τρόπο εργασίας.  

Στην Chiquita είμαστε «αγρότες στην καρδιά» και η καλλιέργεια μπανανών είναι στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων μας. «Νοιαζόμαστε για τον πλανήτη και τη θέση μας σε αυτόν. Καλλιεργώντας τα φρούτα μας στην Κεντρική Αμερική για περισσότερα από 120 χρόνια παρατηρούμε ότι το κλίμα πράγματι αλλάζει. Η αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη προκαλεί έντονες και απρόβλεπτες καταιγίδες, τυφώνες και πλημμύρες, οι οποίες επηρεάζουν αρνητικά τις ζωές των εργαζομένων και των οικογενειών τους, τις κοινωνίες στις οποίες ζουν, καθώς επίσης και την απρόσκοπτη παροχή προϊόντων σε πελάτες και καταναλωτές,» δήλωσε ο Carlos Flores, Πρόεδρος της Chiquita.

Η πρωτοβουλία για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα αποτελεί ένα μόνο μέρος της συνολικής προσέγγισης της Chiquita για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, που μέσω της πολιτικής Πίσω από το Μπλε Αυτοκόλλητο για τη βιωσιμότητα επικεντρώνεται σε 3 κύριους τομείς. Με το πρόγραμμα Κώδικας του Αγρότη και την συστηματική ανανέωση και τον επανασχεδιασμό των καλλιεργειών, επιτυγχάνουμε μέγιστη εξοικονόμηση σε εκπομπές άνθρακα. Μέσω του προγράμματος Πως να Είσαι Καλός Γείτονας επενδύουμε διαρκώς στις υποδομές των ντόπιων κοινοτήτων, στην αναδάσωση και στην προστασία της βιοποικιλότητας. Ο διάδρομος Άγριας Ζωής στο Nogal και οι υδροβιότοποι του San San Pond Sak στον Παναμά αποτελούν 2 διαχρονικές δράσεις της εταιρείας. Τέλος, μέσω του προγράμματος Για το Γενικότερο Καλό ελπίζουμε ότι η δική μας πρωτοβουλία «30BY30» θα αποτελέσει έμπνευση για άλλες εταιρείες του κλάδου να ακολουθήσουν το παράδειγμά μας και να θέσουν τους δικούς στους στόχους μείωσης του αποτυπώματος άνθρακα.  

Για όλους εμάς στην Chiquita το πρόγραμμα «30BY30» σηματοδοτεί ένα συναρπαστικό ορόσημο στην μακρόχρονη δέσμευσή μας για βιωσιμότητα και αναδεικνύει την Chiquita σε ηγέτιδα εταιρεία στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. 

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το www.chiquita.gr ή τις σελίδες μας σε Instagram και Facebook.