Σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Psychological Bulletin, φαίνεται ότι η έξαρση της τελειομανίας βρίσκεται στο απόγειό της και μπορεί να επηρεάσει την ψυχική υγεία των νέων.

Οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα από φοιτητές σε Αμερική, Καναδά και Αγγλία που είχαν συμπληρώσει μια πολυδιάστατη κλίμακα για τη μέτρηση της τελειομανίας, ένα τεστ που μετρά την τελειομανία μέσα στο πέρασμα των γενιών. Το τεστ περιελάμβανε 3 μέτρα για την τελειότητα:

  • Την προσωπικά παρακινούμενη (εσωτερική ανάγκη για τελειότητα)
  • Την παρακινούμενη από την κοινωνία (πιστεύουν ότι οι άλλοι περιμένουν πολλά από εκείνους)
  • Εκείνη που αναμένουν από τους άλλους (έχουν μη ρεαλιστικές προσδοκίες από τους άλλους)

Τα δεδομένα έδειξαν ότι μεταξύ του 1989 και του 2016 αυξήθηκε:

  • η αυτο – υποκεινούμενη τελειομανία κατά 10%,
  • η υποκεινούμενη από την κοινωνία κατά 33% και
  • εκείνη που επιβάλλουν στους άλλους κατά 16%.

Ο βασικός συγγραφέας της μελέτης και λέκτορας του πανεπιστημίου του Bath στην Αγγλία, Thomas Curran δήλωσε πως τα παιδιά που γεννήθηκαν στα 0’s νιώθουν την πίεση να τελειοποιήσουν την εικόνα τους στα social media που τους οδηγεί σε συγκρίσεις με τους άλλους. Αυτή η θεωρία δεν έχει ακόμα τεσταριστεί για αυτό χρειάζεται παραπάνω μελέτη προκειμένου να εξακριβωθεί αν ισχύει.

Συνέχισε ο Curran: “Η αξιοκρατία γεννά μια δυνατή ανάγκη στους νέους ανθρώπους να μοχθήσουν, να αγωνιστούν και να πετύχουν. Οι νέοι άνθρωποι είναι υπεύθυνοι αφού αναφέρουν τη μη ρεαλιστική αύξηση των εκπαιδευτικών και επαγγελματικών προσδοκιών που έχουν από τους εαυτούς τους. Ως συνέπεια η τελειομανία αυξάνεται”.

Τέλος, πρόσθεσε: “Σήμερα οι νέοι άνθρωποι ανταγωνίζονται μεταξύ τους προκειμένου να πετύχουν να ανταποκριθούν στην πίεση που ασκεί η κοινωνία και νιώθουν πως η τελειομανία είναι απαραίτητη για να νιώθουν πως είναι ασφαλείς και αξίζουν.”

Αυτή η ανάγκη για τελειότητα μπορεί να επηρεάσει την ψυχική υγεία των φοιτητών, οδηγώντας σε μεγαλύτερα ποσοστά κατάθλιψης, άγχους και τάσης για αυτοκτονία σε σύγκριση με προηγούμενες δεκαετίες, σύμφωνα με τον Andew Hill από το πανεπιστήμιο York St John, στην Αγγλία.

Επίσης, πρότεινε πως τόσο τα σχολεία όσο και οι αρχές θα πρέπει να έχουν ως στόχο να μειώσουν τον ανταγωνισμό μεταξύ των μαθητών, για χάρη της ψυχικής τους υγείας.


Πηγή: usnews.com

Επιμέλεια: Μαρία Μεντζέλου